Компанийн мэдээ

  • Юсвит шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 1 сая юань хандивласан байна

    Шинэ төрлийн коронавирус гарснаас хойш Юсвит үүнд ихээхэн ач холбогдол өгч, халдвараас урьдчилан сэргийлэх идэвхтэй, үр дүнтэй арга хэмжээг бий болгосон.Үүний зэрэгцээ Yusweet-ийн удирдагчид бүх ажилтнуудыг тахлын эсрэг хамтдаа тэмцэхийг уриалав.Үүний хариуд...
    Цааш унших
  • L-арабиноз

    Сүүлийн жилүүдэд "багасуулсан сахар" түгээмэл болж, хүмүүсийн эрүүл мэндийн ухамсар нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан "багасгасан сахар" гэсэн ойлголт хүмүүсийн эрүүл мэндийн хүнсний бүтээгдэхүүний талаарх ойлголтод байнга нөлөөлж байна.Гол нэмэлт болох L-арабиноз нь даралтыг бууруулах түгээмэл чиглэл болж байна...
    Цааш унших