Юсвит шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 1 сая юань хандивласан байна

Шинэ төрлийн коронавирус гарснаас хойш Юсвит үүнд ихээхэн ач холбогдол өгч, халдвараас урьдчилан сэргийлэх идэвхтэй, үр дүнтэй арга хэмжээг бий болгосон.Үүний зэрэгцээ Yusweet-ийн удирдагчид бүх ажилтнуудыг тахлын эсрэг хамтдаа тэмцэхийг уриалав.

Намын төв хороо, Төрийн зөвлөлийн уриалгын дагуу хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн хариуцлагыг үүрэхийг хичээж байна.2-р сарын 5-нд Юсвит Хятадын Улаан загалмайн санд 1 сая юанийг шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх, хянах зорилгоор хандивласан байна.

zxvqw

Шуудангийн цаг: 2021 оны 12-р сарын 29